Velkommen

Generende hyperacusis er sanse- og ofte også smerteoverfølsom hørelse. Trommehinderne er generet af lyde og lydstyrker som normalt ikke generer andre menneskers trommehinder. Som regel er det lyde som hører til dagligdagen, der giver problemer. Mange følger ubehag eller smerte i trommehinderne når de opholder sig mellem legende eller skrigende børn eller i en skoleklasse med almindelig baggrundsstøj. Mange er generet af lyden af støvsugeren eller opvaskemaskinen. For slet ikke at tale om når nogen trækker en spisekniv hen ad en tallerkenbund. Nogle tåler ikke at ovenboen går på gulvet eller at der bliver trukket ud i toilettet et eller andet sted i ejendommen. Nogle tåler ikke ure der hænger på væggen og tikker. Nogle er så sarte at de ikke kan abstrahere fra lyden af hverken deres eget åndedræt eller deres blodkredsløb. Jo lavere en lyd er, des mere kan den genere dem.

Når trommehinderne er alt for sarte, bliver det tit misforstået som en tilstand af god hørelse. ”Han hører ting som vi andre ikke lægger mærke til”, siger en mor om sin ti-årige der er diagnosticeret med ”ADHD og noget autisme”. Hun mener, det er fordi hans hørelse er alt for god. Men i virkeligheden er det fordi hans hørelse er alt for dårlig, at hans trommehinder er plaget af lyde som er ubetydelige for andre.

Ved generende hyperacusis bliver lyde der skal høres og sanseopfattes som lyd, samtidig føleopfattet som ubehag eller som en fysisk smerte. Det bliver en tilstand hvor høresansen føler og følesanserne hører. Antagelig en femtedel af den samlede befolkning lever med den forvrængning af sanseopfattelsen som opstår når høresansen på den ene side og føle- og smertesanser på den anden overlapper hinanden. Det er en folkesygdom, vi taler om her.

Generende hyperacusis er ofte medfødt, eller tilstanden opstår efter hjernerystelse, i forbindelse med piskesmæld, eller som en hovedbestanddel af posttraumatisk stresssyndrom. Den kan også komme med alderen, eller alderen kan forværre tilstanden.

Selv om det er en omfattende folkesygdom, er tilstanden af generende hyperacusis ubeskrevet eller dårligt beskrevet både i forskningen, i undervisningen og i dagspressen. Følgevirkningerne er derimod velbeskrevne. Det drejer sig blandt andet om ADHD, ADD, HSP, tinnitus, angst, hovedpine, ordblindhed, påtrængende tankemylder; vrangforestillinger som er direkte følge af de forvrængninger af omverdensopfattelsen og omverdensforståelsen som sanseforvrængende hyperacusis giver anledning til, og dertil autisme, adfærdsforstyrrelser osv. Alle disse tilstande har hyperacusis som fælles årsag. Der er undtagelser, men de er få.

Graden af hyperacusis kan bestemmes ved en almindelig klinisk test dels af høreorganets følsomhed, dels af trommehindernes overfølsomhed for lyd. Testen udføres med et såkaldt audiometer og tillige med musik spillet på terapeutisk højttaleranlæg hvor lydstyrken bliver kontrolleret med lydstyrkemåling.

Når det bliver kendt og forstået at det er forskellige følgevirkninger af generende hyperacusis som de mange diagnoser drejer sig om, bliver det muligt at hjælpe effektivt med en hjælp som er fysiologisk, og hvis virkninger i de fleste tilfælde vil være livstidsholdbare.

Herunder finder du en rapport om generende hyperacusis og behandlingsforløb. Det drejer sig om tretten elever fra en efterskole for unge med så store adfærdsvanskeligheder at almindelige skoler ikke kan rumme dem. Klik på Det akustiskeVindue eller på The Acoustic Window. Der er også en klar beskrivelse af de forskellige grader af hyperacusis sammen med en forklaring på de kliniske årsager til tilstanden. Linket til den finder du også under denne tekst. Det hedder Hyperacusis – hypermobilitet . Under Dokumenter nederst på side er der også en kort beskrivelse af hvordan skoleelever med generende hyperacusis er tilbøjelige til hele tiden at sige Hva? De er Hva-børn.

Materialet stammer fra Klinik for Hyperacusis i Hellerup ved København. Find klinikkens hjemmeside som www.hyperacusia.com eller som www.ordblind.dk

Det akustiskeVindue
Et studie i audiometertestet høretolerance hos tretten adfærdsvanskelige unge med hyperacusis

The acoustic Window
A documentary of audiometertested hearing tolerance in
thirteen youngsters with conduct disorder and hyperacusis

Hyperacusis - Hypermobilitet
1: Hvad hyperacusis er
2: Hvordan hyperacusis opstår
3: Følgevirkninger af hyperacusis
4: Hvordan hyperacusis lindres eller kureres